Stefan Pawlik, urodzony w 1984 roku. mgr fizjoterapii, Terapeuta Manualny Modelu Holistycznego. W latach 2003 – 2009 studiowałem na Politechnice Opolskiej na kierunku fizjoterapia. Studia zakończyłem z wyróżnieniem zdobywając tytuł magistra fizjoterapii. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjąłem pracę w gabinecie rehabilitacyjnym działającym przy Stacji Opieki Caritas w Tworkowie, gdzie pracowałem do lipca 2019 roku. Od kwietnia 2017 r. prowadzę prywatną praktykę fizjoterapeutyczną. W latach 2008 – 2010 odbyłem VI modułowy kurs terapii manualnej w modelu holistycznym w wymiarze 320 godzin prowadzonego przez dr Andrzeja Rakowskiego oraz dr Janinę Słobodzian-Rakowską. Kurs zakończyłem złożeniem egzaminu przed Komisją Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym (Sierosław, 17 kwietnia 2010) zyskując tym samym prawo używania tytułu „Terapeuty Manualnego Modelu Holistycznego”. Od grudnia 2009 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutów Manualnych Modelu Holistycznego.